Anina kuhinja

Politika zasebnosti

1. Upravljalec osebnih podatkov

Upravljalec osebnih podatkov ANINE KUHINJE je Artish, d. o. o., Podreča 130, 4211 Mavčiče (v nadaljevanju: podjetje).

Kontaktni podatki osebe, pooblaščene za varstvo osebnih podatkov (DPO):
ime in priimek: Ana Žontar Kristanc
e-mail: [email protected]
telefonska številka: 040 398 055

Kot upravljavec osebnih podatkov vaše osebne podatke obdelujemo v s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) ter drugimi področnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov.

 

2. Kategorija, namen in pravna podlaga za obdelavo OP

Podjetje pri svojem poslovanju zbira naslednje kategorije osebnih podatkov.

Kategorija
OP
Opis kategorije
OP
Namen obdelave
OP
Dostop do OP Pravna podlaga
Podatki o fizičnih osebah (registrirani na spletni strani, kupci). Ime, priimek, domač naslov, služben naslov, domača ali službena telefonska številka, podatki o TRR, EMŠO, davčna številka, podatki, ki se nahajajo v predloženi dokumentaciji za namene zagotavljanja naših storitev vam ali za namene pridobitve ponudbe. Opravljanje storitev na podlagi naročila ali sporočila iz kontaktnega obrazca.
Opravljanje storitev v skladu s pogodbo o opravi storitev in ostalo relevantno zakonodajo.
Zaposleni in pogodbeni partnerji podjetja, ki so zavezani k varovanju zaupnih informacij, pogodbeni partnerji (npr. dostavne službe, računovodski servis). Izvrševanje pogodbe o opravi storitev, legitimni interes.
Kontaktni podatki. Ime, priimek, elektronski naslov, telefonska številka. Trženje. Zaposleni in pogodbeni partnerji podjetja. Soglasje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osebne podatke nam zagotavljate preko e-maila, spletnega obrazca, z registracijo na naši spletni strani, preko telefonskega klica ali z dostavo fizičnih dokumentov. Podatke nam dostavljate za potrebe sklenitve pogodbe z vami in zato, da za vas opravimo naročeno storitev, zato je nujno, da te podatke zagotovite. V kolikor osebnih podatkov ne boste zagotovili, vam morda delno ali v celoti ne bomo mogli zagotoviti naših s tem povezanih storitev.

V kolikor nam podatke dostavite za potrebe neposrednega trženja, jih obdelujemo na podlagi vašega soglasja, ki ga lahko kadarkoli prekličete, kot navedeno v nadaljevanju. Podatke, ki nam jih dostavite za potrebe neposrednega trženja, bomo uporabili le za to, da vam pošiljamo obvestila o novostih, naših objavah, vabilih na dogodke in za vas relevantnih informacijah.

V primeru, da nam dostavite podatke o katerikoli osebi, razen vas, vaših zaposlenih, nasprotnih strank, svetovalcev ali dobaviteljev, morate zagotoviti, da bodo razumeli, kako bodo njihovi podatki uporabljeni, in da so dali privolitev, da nam jih razkrijete, ter da nam in našim zunanjim ponudnikom dovolite, da jih uporabimo.

 

3. Registracija

Če se registrirate, se obdelava podatkov razširi še na naslednji način:

Obdelava na podlagi izvajanja pogodbe

Če se na spletnem mestu https://www.aninakuhinja.si/ registrirate, obdelujemo vaše identifikacijske in kontaktne podatke, vaše nastavitve in podatke o vaših naročilih (če opravite nakup) na podlagi izvajanja pogodbe z vami, da lahko vodimo vaš uporabniški račun, v kar pred ustvarjanjem vašega računa privolite. Pogodba, na kateri temelji naša obdelava, se izoblikuje sočasno z vašim računom. Osebne podatke v ta namen uporabljamo celoten čas obstoja vašega računa, ki ga lahko kadarkoli izbrišete.

Obdelava na podlagi zakonitega interesa

Če si na spletnem mestu https://www.aninakuhinja.si/ ustvarite račun, obdelujemo vaše identifikacijske in kontaktne podatke, vaše nastavitve in podatke o vaših naročilih (če pri nas kasneje opravite nakup, tudi če opravite nakup brez, da bi se vpisali v svoj račun) in podatke o vašem obnašanju na spletu ter obnašanje pri branju e-sporočil tudi na podlagi našega zakonitega interesa, za namene:

 • pridobivanja podatkov, na podlagi katerih bomo za vas lahko v prihodnje naše storitve izboljševali, da bi ustvarili boljše pogoje za nakupovanje, še posebej z ugotavljanjem vašega zadovoljstva z našimi storitvami ter
 • posredovanja ponudb po meri in prikrojenih oglasov, ki vam jih lahko pošiljamo preko elektronske pošte, SMS sporočil in družbenih omrežij oziroma sporočamo po telefonu ali preko drugih elektronskih naprav oziroma pošiljamo preko navadne pošte ali pa prikazujemo na naših spletnih straneh; naš zakoniti interes je v tem primeru učinkovita promocija naših artiklov in storitev.

Da vam lahko pripravimo ponudbo po meri, vse zgoraj navedene podatke analiziramo in iz njih pridobivamo druge izpeljane podatke, ki jih uporabljamo v ta namen. Na ta način lahko uporabljamo tudi podatke o vašem obnašanju na spletu, tudi, če se niste prijavili (npr. če vas identificiramo s pomočjo Piškotkov).

V ta namen vaše osebne podatke uporabljamo v času obstoja vašega računa, ki ga lahko kadarkoli izbrišete.

 

4. Izvedba nakupa

Če kot fizična oseba preko našega portala opravite nakup, se obdelava podatkov razširi še na:

Obdelavo na podlagi izvajanja pogodbe

V tem primeru vaše osebne podatke obdelujemo v namen obdelave vašega naročila. Gre za:

 • identifikacijske podatke (ime in priimek, naslov);
 • kontaktne podatke (e-mail in telefonska številka) ter
 • podatke o vaših naročilih.

Če imate pri nas uporabniški račun, lahko v ta namen uporabimo tudi vaše prej vnešene podatke oziroma nastavitve.

Če pri nas opravite nakup kot zastopnik pravne osebe, obdelujemo iste podatke v isti namen na podlagi vašega zakonitega mandata s pravno osebo, ki jo zastopate.

Uporaba podatkov v namen obdelave vašega naročila pomeni, da podatke uporabimo posebej za:

 • možnost dokončanja naročila na spletu, tj. da se npr. ne izbrišejo artikli, ki ste jih dodali v nakupovalno košarico, ali pa podatki iz naročila v pripravi;
 • možnost komunikacije z vami, npr. odpošiljanje potrdil za naročila oziroma opozarjanje na odpremo artiklov;
 • potrebe plačila za blago;
 • potrebe dostave blaga: v zvezi s tem lahko vaše podatke posredujemo tudi našim transportnim partnerjem, in sicer izključno za potrebe dostave tega blaga;
 • v zvezi z reklamacijo naročenega blaga ali storitve: v zvezi s tem lahko vaše podatke posredujemo tudi ponudniku ter
 • v zvezi z vašimi drugimi zahtevami, ki jih naslavljate na nas preko pošiljanja elektronske pošte na [email protected].

V ta namen osebne podatke uporabljamo v času, ki je nujno potreben za obdelavo vašega naročila oz. rešitev pogodbenih obveznosti, kot so reklamacije.

Obdelavo na podlagi zakonitega interesa

Če pri nas opravite nakup, hranimo vaše identifikacijske in kontaktne podatke ter podatke o vaših naročilih na podlagi našega zakonitega interesa za namene varovanja pravnih zahtevkov in naše notranje evidence ter nadzora. Naš zakoniti interes v tem primeru predstavljata varovanje pravnih zahtevkov in pa nadzor nad rednim izvajanjem naših storitev.

Nadalje na podlagi našega zakonitega interesa (torej brez vašega soglasja) lahko obdelujemo vaše identifikacijske in kontaktne podatke, vaše nastavitve in podatke o vaših naročilih (če pri nas kasneje opravite nakup) za namene:

 • pridobivanja podatkov, na podlagi katerih bomo za vas lahko v prihodnje naše storitve izboljševali, da bi ustvarili boljše pogoje za nakupovanje, še posebej z ugotavljanjem vašega zadovoljstva z našimi storitvami: naš zakoniti interes je v tem primeru izboljševanje naših storitev za vas;
 • prilagajanja funkcij naše spletne domene vašim potrebam, da bi vam lahko pri nakupu ponudili npr. najbližja prevzemna mesta, vse to na podlagi našega zakonitega interesa, ki temelji na izboljševanju in prilagajanju naših storitev: v ta namen lahko obdelujemo tudi vaš IP naslov in iz njega izpeljano lokacijo ter
 • posredovanja ponudb po meri in prikrojenih oglasov, ki vam jih lahko pošiljamo preko elektronske pošte, SMS sporočil in družbenih omrežij oziroma sporočamo po telefonu ali preko drugih elektronskih naprav oziroma pošiljamo preko navadne pošte: naš zakoniti interes je v tem primeru učinkovita promocija naših artiklov in storitev. Da vam lahko pripravimo ponudbo po meri, vse zgoraj navedene podatke (tj. vaše identifikacijske in kontaktne podatke ter podatke o vaših naročilih) analiziramo in iz njih pridobivamo druge izpeljane podatke, ki jih uporabljamo v ta namen. V skladu s temi podatki lahko razčlenjujemo naše uporabnike v različne skupine, pri čemer vsaka skupina prejema lastne prikrojene ponudbe. Če pri nas niste registrirani, pa za pripravo ponudb, ki vam jih posredujemo, ne uporabljamo podatkov o vašem obnašanju na spletnih straneh.

Za zaščito pravnih zahtevkov in ohranjanje naših notranjih evidenc in kontrol obdelujemo podatke za obdobje 3 let in še 1 leto potem v zvezi s terjatvami, ki so uveljavljene do konca zastaralnega roka. V primeru pravnih, upravnih ali drugih postopkov obdelujemo vaše osebne podatke za obdobje, ki je potrebno za trajanje takega postopka in za preostanek obdobja zastaranja po njegovem zaključku.

V namen varovanja pravnih zahtevkov in naše notranje evidence ter nadzora obdelujemo podatke v času trajanja zastaralnega roka, ki znaša 5 let po potrebi še eno leto po njegovem izteku v primeru uveljavljenega zahtevka ob koncu zastaralnega roka. Pri sprožitvi sodnega, upravnega ali drugega postopka obdelujemo vaše osebne podatke v času, ki je nujno potreben za izvedbo tovrstnih postopkov, ter do izteka preostalega dela zastaralnega roka po njegovem zaključku.

Za ostale navedene namene uporabljamo osebne podatke največ 1 leto.

Zoper tovrstne obdelave, ki se izvajajo na podlagi našega zakonitega interesa, lahko podate ugovor.

Obdelava na podlagi izpolnjevanja pravnih obveznosti

Izpolnjevati moramo obveznosti, ki jih predpisujejo zakoni. Če vaše osebne podatke obdelujemo iz tega razloga, vašega soglasja za tovrstno obdelavo podatkov ne potrebujemo. Na tej pravni podlagi lahko obdelujemo vaše identifikacijske in kontaktne podatke, podatke o naročilih, in sicer zaradi upoštevanja vsakokrat veljavnih predpisov vključno, a ne omejeno z:

 • Obligacijski zakonik (OZ);
 • Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-2);
 • Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1);
 • Zakon o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR);
 • Zakon o računovodstvu(ZR);
 • Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2) ter
 • Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (ZPPDFT-1).

V ta namen uporabljamo osebne podatke največ 10 let in tekoče leto po zadnjem izdanem dokumentu glede vašega naročila.

 

5. Izmenjava informacij

Vaših osebnih podatkov praviloma ne posredujemo nikomur zunaj podjetja. Vaše osebne podatke v nekaterih primerih lahko v obsegu, kolikor je to nujno potrebno, delimo z zaupanja vrednimi poslovnimi partnerji in tretjimi osebami, ki opravljajo oziroma nam zagotavljajo storitve (na primer dostavne službe, računovodske službe, IT službe). Od vseh takšnih tretjih oseb zahtevamo, da ustrezno varujejo vaše osebne podatke, skladno z ustreznimi dogovori na podlagi zakonov.

Vaše osebne podatke bomo tretjim osebam razkrili, kadar to od nas zahteva zakonodaja ali kadar je to potrebno zato, da vam lahko zagotovimo naše storitve, in sicer vključno, a ne omejeno: v primeru zahtev sodišč, organov pregona, regulatorjev ali ostalih pooblaščenih oseb.

6. Zaščitni ukrepi in hramba podatkov

Podjetje bo zavarovalo vaše osebne podatke v skladu z našimi IT in varnostnimi politikami, tako da bodo vaši osebni podatki zaščiteni pred nepooblaščeno uporabo, nepooblaščenim dostopom in spremembami, izgubi ali uničenjem.

Vaše osebne podatke hranimo za celotno obdobje trajanja našega pogodbenega razmerja z vami in še ves čas, ko so mogoči kakršnikoli zahtevki na podlagi tega razmerja oziroma kolikor to zahteva trenutno veljavna zakonodaja ali državni organi. Vaše osebne podatke, ki jih hranimo na podlagi vašega soglasja, bomo hranili vse do preklica takšnega soglasja.

7. Prenos osebnih podatkov v tretje države

Vaših osebnih podatkov ne bomo prenašali v tretje države, razen kolikor je to potrebno za to, da vam lahko zagotovimo naše storitve. Glede na navedeno bomo poskrbeli, da da bodo podatki posredovani le zaupanja vrednim tretjim osebam v državah izven Evropske Unije, katerih zakoni morda ne zagotavljajo enake ravni varstva vaših osebnih podatkov. Kadar bo potrebno, bo podjetje zagotovilo, da so vzpostavljeni vsi ustrezni zaščitni ukrepi za izpolnitev zahtev za mednarodni prenos osebnih podatkov na podlagi veljavnih zakonov o zasebnosti. Za prenos osebnih podatkov izven Evropske Unije bo podjetje kot zaščitne ukrepe uporabil mehanizme, ki jih je odobrila Komisija, kot so standardne pogodbene klavzule, kot je »(EU) upravljalec upravljalcu (izven Evropske unije oziroma Evropskega gospodarskega prostora)« Odločba 2004/915/ES (46. člen GDPR) ali vsakršna kasneje sprejeta verzija standardnih pogodbenih klavzul, ki bo nadomestil omenjene.

 

8. Vaše pravice v zvezi z upravljanjem in obdelavo osebnih podatkov
 • PRAVICA DOSTOPA (12. do 15. člen GDPR) pomeni, da nas lahko kadarkoli vprašate, ali obdelujemo kakršnekoli vaše osebne podatke in če jih, ali lahko do njih dostopate tako, da vam posredujemo kopijo le-teh in vam ob tem v zvezi s tem nudimo dodatna pojasnila.
 • PRAVICA DO POPRAVKA (16. člen GDPR) pomeni, da lahko od nas kadarkoli zahtevate, da popravimo netočne ali nepopolne podatke.
 • PRAVICA DO IZBRISA (17. člen GDPR) pomeni, da lahko v primerih, predvidenih v 17. členu GDPR, zahtevate, da izbrišemo vaše osebne podatke, kolikor je možno, pa bomo v tem primeru poskrbeli tudi za to, da bodo te podatke izbrisali drugi upravljalci, ki smo jim predhodno razkrili vaše podatke.
 • PRAVICA DO OMEJITVE OBDELAVE (18. člen GDPR) pomeni, da lahko za določeno obdobje začasno ustavimo obdelavo vaših osebnih podatkov, na primer v primerih, ko je sporna točnost vaših osebnih podatkov, a potrebujemo nekaj časa, da njihovo (ne)točnost preverimo.
 • PRAVICA DO PRENOSLJIVOSTI PODATKOV (20. člen GDPR) pomeni, da lahko od nas zahtevate, da vam zagotovimo vaše osebne podatke v strukturiranem, uporabljivem in strojno berljivem formatu in da takšne podatke posredujemo neposredno upravljalcu, kadar je to tehnično izvedljivo.
 • PRAVICA DO UGOVORA OBDELAVI (21. člen GDPR) pomeni, da lahko v primeru, ko vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi naših in vaših zakonitih poslovnih interesov (zgoraj 2. KATEGORIJE, NAMEN in PRAVNA PODLAGA ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV), tej obdelavi nasprotujete in od nas zahtevate, da jih ne obdelujemo več.

Navedene pravice lahko uveljavljate po postopku in na način, kot sta predpisana u Uredbo EU 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. 4. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (GDPR).

 

9. Preklic privolitve za obdelavo

Kjer je podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov vaša privolitev, lahko to privolitev za obdelavo kadarkoli prekličete na način, da nam svojo željo po preklicu sporočite z uporabo naših kontaktnih podatkov, navedenih v tem dokumentu.
Preklic privolitve za obdelavo podatkov ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki smo jo na podlagi privolitve izvajali do njenega preklica.

 

10. Vložitev pritožbe pri nadzornem organu

Pravico imate do vložitve pritožbe pri nadzornem organu.

Podatki nadzornega organa so:

Republika Slovenija
Informacijski pooblaščenec
Dunajska cesta 22
1000 Ljubljana
Telefon: 01 230 97 30
E-pošta: [email protected]

V kolikor ste kupec fizična oseba iz tujine lahko pritožbo vložite tudi pri svojem nadzornem organu. Seznam vseh nadzornih organov in njihove kontaktne podatke lahko najdete tukaj.

 

11. Datum obvestila

Politika varovanja zasebnosti je bila nazadnje posodobljena dne 16. 10. 2023 in kot prečiščeno besedilo nadomešča prejšnje različice. Politiko varovanja zasebnosti bomo v skladu z zakonodajo občasno posodobili ter posodobljeno različico objavili na spletni strani. Priporočamo, da si obvestilo občasno preberete, da boste seznanjeni s trenutno različico.

 

12. Kontaktni podatki

ARTISH, d. o. o.
Podreča 130
4211 Mavčiče
ID za DDV: SI45390053
matična številka: 7132760000

Telefonska številka: 040 398 055
E-pošta: [email protected]